Sara Lindeborg

About


Sara Lindeborg (b.1984 in Stockholm, raised in Roslagen) is an artist living and working in Malmö, Sweden. Her paintings, writings and collective projects investigate the ways that paintings attract and innovate their receivers, with a focus on vernacular language and interspecies communication.

The work, which often departs from art historical materials, traces female strategies and experiences of working from the position of exile within language and culture. Images of proximity, difference, fragility, decay, seasons, animals, plants and ground are gathered, quoted and intensified in paintings that strive towards polylinguality. These momentary tones and rhythms are contrasted by the materials’ promise of permanence and memory. The paintings quote dialects from: pastoralism, abstraction, fashion, textile, anonymous ornament and popular culture. They want to put forward what is considered tasteless, excessive, inappropriate, impure, useless or too pretty.

Her writings, compositions of quotations, transcriptions and rewritings, compiled with notes from personal experience, are organized to offer support for the main work, as transition pieces for the viewer and to give the paintings space.

Lindeborg studied painting with Jutta Koether at Hochschule für Bildende Künste Hamburg (MFA 2015), where she ran Mapping (with) Plants (2015—17) together with Hanne Loreck, and led the research seminar Vegetal Vision. She is a 2017 recipient of the Ellen Trotzig’s Stipend.


Om


Sara Lindeborg (f.1984 Högalid Stockholm, uppvuxen i Össeby-Garn Roslagen) är en konstnär numera bosatt i Malmö. Hennes måleri, skrivande och kollektiva projekt undersöker måleriets sätt att locka till sig och förnya sin mottagare med inriktning på vulgärspråk och kommunikation mellan olika arter.

Arbetet, som ofta utgår från konsthistoriskt material, spårar kvinnliga strategier och erfarenheter av att befinna sig i exil inom språk och kultur. Bilder av närhet, olikhet, bräcklighet, vissnande, mark, årstider, växter och djur samlas in, citeras och intensifieras i målningar som strävar mot flerspråkighet. Tillfälligt tonfall och rytm följer med och kontrasteras av materialets löfte om beständighet och minne. Målningarna citerar dialekter från: pastoralism, abstraktion, mode, textil, anonyma ornament och populärkultur. De lyfter fram det som anses smaklöst, omåttligt, olämpligt, orent, för sött eller oanvändbart.

Hennes texter, kompositioner av citat, avskrivningar och omskrivningar, sammanställda med anteckningar från personliga erfarenheter, fungerar som en övergång till målningarna för betraktaren, en inramning för att ge dem utrymme.

Lindeborg studerade måleri för Jutta Koether vid Hochschule für Bildende Künste Hamburg (MFA 2015), där hon även mellan 2015—17 drev projektet Mapping (with) Plants tillsammans med konsthistorikern Hanne Loreck, som handlade om att kartlägga kvinnliga praktiker mellan botanik och konst. 2017 fick hon Ellen Trotzigs stipendium.

info@saralindeborg.com


Image and text © 2018 Sara Lindeborg
Website by VARV VARV

Selected exhibitions and participation


Lecture, Fallow Field for Mapping (with) Plants Symposium at HFBK, Hamburg, 2017

Graduation show, Orangery at HFBK, Hamburg, 2015

Collaboration, Affidamento with Lea von Wintzingerode, part of Our Future Network by Alex Martinis Roe, Salon of Aesthetic Experiments at Haus Kulturen der Welt, Berlin, 2015

Collaboration, Vegetal Reception with Seecum Cheung, part of Botanical Evidence of Movement, Migration, Commerce, at Nuovo Cinema Palazzo, Rome, 2015

Workshop, Histories Hidden in Plain Sight part of Studio Roma at Istituto Svizzero, Rome, 2015

Collaboration, Annunciation with the JXXXA class, part of Figures of Conjunction at Kunstverein Nürnberg, 2014